Dojrzewanie komórek rozrodczych


Genetyk zajmuje się kwestiami dziedziczenia cech, chorobami wrodzonymi i dziedzicznymi.

Dojrzewanie komórek rozrodczych

Przed zapłodnieniem komórki jajowej musi dojść do podziału redukcyjnego w obrębie jąder tych komórek, zarówno męskich, jak i żeńskich. U kobiet zjawisko to występuje w okresie życia płodowego, u mężczyzn rozpoczyna się w okresie dojrzewania. Każda komórka dorosłego człowieka zawiera 46 chromosomów, dwa z nich to chromosomy płciowe – XX u kobiety, XY u mężczyzny.

Zanim dojdzie do zapłodnienia liczba chromosomów musi zostać zredukowana o połowę tzn. z 46 do 23 chromosomów, zarówno w komórce żeńskiej, jak i w męskiej, czyli w plemniku.

 Każda z podzielonych komórek otrzyma po jednym chromosomie płciowym. Proces podziału określany jest terminem mejozy i prowadzi do rozdziału chromosomów na dwie różne grupy. Podczas pierwszej i drugiej fazy podziału mejotycznego chromosomy rozdzielają się ponownie na dwie różne grupy po 23 chromosomy – każda z nich zawiera chromosom X.

Pierwotne męskie komórki płciowe, czyli XY, to 46 chromosomów, a dwa z nich to chromosomy płciowe X i Y. Pierwszy podział redukcyjny (mejoza) prowadzi do podziału chromosomów na dwie grupy – X oraz Y. Natomiast drugi podział mejotyczny prowadzi do utworzenia dwóch grup – pierwsza z nich to chromosomy X i X, a druga grupa, to Y i Y. Wszystkie komórki stają się dojrzałymi plemnikami, każdy zawiera 23 chromosomy, w tym chromosomy płciowe X lub Y.

Jeżeli dojrzała komórka jajowa zostanie zapłodniona przez plemnik z pierwszej grupy, czyli X – wówczas powstanie zygota żeńska (XX). Natomiast zapłodnienie komórki jajowej przez plemnik z drugiej grupy prowadzi do powstania zygoty męskiej, czyli XY.