Badania w diagnozie choroby reumatoidalnej


Ilość odmian choroby reumatoidalnej, podobne objawy i obraz kliniczny sprawiają, że czasami trudno jest jednoznacznie postawić diagnozę, a także potwierdzić lub wykluczyć reumatyzm.

Badania w diagnozie choroby reumatoidalnej

Ilość odmian choroby reumatoidalnej, podobne objawy i obraz kliniczny sprawiają, że czasami trudno jest jednoznacznie postawić diagnozę, a także potwierdzić lub wykluczyć reumatyzm. Jest to oczywiście niezbędne w celu podania właściwych leków oraz dobrania innych metod leczenia pacjenta. Wykonanie kilku badań laboratoryjnych pozwala na szybkie postawienie rozpoznania.

W pierwszej kolejności wykonuje się badania wykrywające stan zapalny w organizmie. Jego potwierdzeniem jest zwiększenie (przyspieszenie) OB, zwiększenie stężenia CRP (reaktywne białko C), nieprawidłowości w morfologii (niedokrwistość – poziom czerwonych krwinek poniżej normy, zbyt duża lub zbyt mała liczba płytek krwi, leukocytoza - podwyższona liczba białych krwinek). W badaniach krwi często oznacza się tzw. czynnik reumatoidalny (RF), który jest bardzo dobrym markerem chorób autoimmunologicznych, szczególnie reumatoidalnego zapalenia stawów.

Innym markerem są przeciwciała anty-CCP, które są możliwe do wykrycia już na wczesnym etapie choroby. W diagnozie dny moczanowej bada się stężenie kwasu moczowego we krwi. Wysokie wskazanie jest podstawą do diagnozy jednak wskaźnik ten należy powtarzać, ponieważ mimo istnienia stanu zapalnego charakteryzuje się on dużymi wahaniami.