Wiek rodziców, a choroby dzieci


Częstość występowania zespołu Downa wyraźnie wzrasta wraz z wiekiem matki. Najnowsze badania wskazują, że także wiek ojca ma znaczenie zwłaszcza, gdy matka ma poniżej 35 lat.

Wiek rodziców, a choroby dzieci

Częstość występowania zespołu Downa wyraźnie wzrasta wraz z wiekiem matki. Najnowsze badania wskazują, że także wiek ojca ma znaczenie zwłaszcza, gdy matka ma poniżej 35 lat.

Jeśli mężczyzna ma powyżej 40 lat, to częstość wystąpienia zespołu Downa u dzieci jest podwojona w porównaniu z dziećmi mężczyzn poniżej 25 lat. Wiek ojca jest także skorelowany z wystąpieniem schizofrenii i autyzmu. Większe jest również prawdopodobieństwo poronienia, a także wystąpienia wodogłowia, karłowatości i obniżonej inteligencji, a nawet trudności ze zwyczajnym funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Według badań przeprowadzonych w Izraelu dzieci urodzone z ojców mających minimum 40 lat są bardziej narażone na autyzm, niż dzieci ojców 30 letnich, a jeśli ojciec ma powyżej 50 lat, ryzyko wzrasta jeszcze bardziej.

Podobne wyniki wykazano w Skandynawii, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Wiek kobiet w przypadku ryzyka autyzmu też nie jest bez znaczenia. Jeżeli oboje rodzice są starsi, to ryzyko wystąpienia tego schorzenia wzrasta trzykrotnie.

Z wiekiem ojca wzrasta też ryzyko schizofrenii. Około 1 % dzieci ojców 30 letnich może mieć schizofrenię, w przypadku dzieci ojców 40 letnich może ich być już dwa razy więcej. Doniesienia naukowe wśród czynników ryzyka wymieniają także: wykształcenie matek, narażenie płodu na substancje toksyczne i teratogenne, infekcje, padaczkę, stres.

Być może również odmienne metody wychowawcze ojców 20, 30, 40 letnich mogą wpływać na wystąpienie chorób takich jak autyzm, czy schizofrenia. Według pewnych źródeł występowanie zaburzeń objawiających się nieprzystosowaniem społecznym jest równie wysoka, jeśli mężczyzna ma w chwili poczęcia dziecka mniej niż 20 lat.

Nie da się wykluczyć, że równie ważna jest tutaj dojrzałość psychiczna ojca.