Genetyczne badanie USG


Jest to bardzo precyzyjne badanie wykonane przez lekarza genetyka za pomocą aparatu USG, które ma na celu wykrycie wad wrodzonych płodu.

Genetyczne badanie USG

Jest to bardzo precyzyjne badanie wykonane przez lekarza genetyka za pomocą aparatu USG, które ma na celu wykrycie wad wrodzonych płodu. Aby badanie było kompletne lekarz zbiera także historie chorób w rodzinach przyszłych rodziców i przeprowadza dodatkowe testy. Tego rodzaju badanie jest polecane szczególnie kobietom, które zdecydowały się na ciążę w wieku powyżej 35 lat.

Obraz badania USG genetycznego jest jednym z najdokładniejszych, o wysokiej rozdzielczości i barwach – 3D oraz 4D. Nienarodzone dziecko bada się pod względem wykrycia ewentualnych wad genetycznych lub innych chorób, które mogą się pojawić. Lekarz przeprowadzający badanie może określić, czy dziecko ma prawidłowa budowę ciała – kości czaszki, szkieletu osiowego, kończyn, twarzy, klatki piersiowej, płuc, serca, żołądka, jelit wątroby, nerek, pęcherza żółciowego, przepony.

Lekarz jest w stanie określić także ruchy dziecka jak np. spontaniczne ruchy kończyn, tułowia oraz połykanie wód płodowych. Obserwuje dokładnie pracę serca i jego zastawek oraz przepływ krwi przez łożysko i pępowinę. Widać wyraźnie ilość naczyń krwionośnych w pępowinie oraz ilość wód płodowych, bowiem ich nadmiar może świadczyć o wielowodziu, które jest przyczyna powikłań.

Te powikłania to: niedotlenienie wewnątrzmaciczne, atonia macicy, wypadanie pępowiny, przedwczesne odklejanie łożyska, przedwczesny poród. Dodatkowo w pełnej diagnostyce chorób wrodzonych wykonuje się testy laboratoryjne. Tego rodzaju badanie USG jest polecane w przypadku ciąży powyżej 35 roku życia, chorób genetycznych w rodzinach przyszłych rodziców, jeśli wcześniej urodziło się chore dziecko, w przypadku choroby matki, zażywania przez nią leków, kontaktu matki z toksycznymi materiałami lub nieprawidłowych innych badań.